Volle maan

God, hoe duister kan het zijn in en om ons heen! Onze ogen zijn troebel geworden van de vele tranen en het verdriet dat we ondergaan.

We verlangen zo sterk naar Licht, als de zon in en om ons heen is verzonken.

We verlangen zo sterk naar Licht dat niet meer onder gaat, maar blijft bestaan!

Als ik kijk naar Uw geschapen volle maan, omringd door heldere sterren, dan weet ik God, dit is een vleugje van Uw Licht, dat straalt voor alle mensen.

Het geeft een voorsmaakje van hoe Licht het bij U is.

Maak ons hart zuiver en ons oog weer helder.

Laat ons roepen naar U en vragen: ”Maak dat ik zien kan!”

Niet één keer, maar telkens opnieuw tot Uw Licht volledig in ons woont.

Sacrament

Gelovigen die vandaag aandachtig en bewust in het leven proberen te staan kunnen al biddend kracht ontvangen en milde medemensen worden.

Wellicht zullen gelovigen en zeker kerkmensen vandaag dan ook aanvoelen dat ze beter, bewuster en meer bekommerd hun medemensen nabij kunnen zijn.

Kardinaal Jozef De Kesel schrijft hieromtrent dan ook in zijn laatste boek: “De kerk leeft vandaag niet meer in een religieuze en christelijke samenleving. De kerk is eerder geroepen om ‘sacrament’ voor de wereld te zijn.”

Proberen wij dat ‘sacrament’ mee te omschrijven en te beleven?

As

As

van een ander

wordt over mijn hoofd

gesprenkeld

en het raakt

niet

mijn diepste

ik.

Omdat

ik

verzwelg in de snelheid

van mijn draaikolk.

Die doordraait

om zijn eigen

as.

(m.v.)

Ten dienste staan

Jezelf vergeten. Dat gaat helemaal in tegen de geest van de tijd. Jezelf waarmaken. Daar gaat het om. Wie ziet zijn job nog als een dienst aan de mensheid? Carrière maken is belangrijker en je toekomst veilig stellen ook. Goed zorgen voor jezelf wordt gezien als een meerwaarde zodat je anderen niet tot last hoeft te zijn. Tot het regelen van je eigen uitvaart toe.
Maar er is ook nog de mens naast ons. De mens met problemen door armoede, ziekte, eenzaamheid. De mens met beperkingen die niet meekan en niet voor zichzelf kan zorgen. Zijn die mensen dan minder waard omdat ze niet voldoende bijdragen aan de maatschappij? Je zou je er over kunnen verbazen hoe ook deze mensen ten dienste kunnen staan. Ten dienste van hun hulpverleners. Door kwetsbaarheid bespreekbaar te maken of simpelweg toe te laten. Uiteindelijk zijn we immers allemaal kwetsbaar. Als je dan op verhaal kan komen bij iemand die niet steeds bezig is zijn eigen hachje te redden, gaat er iets open. Een doorkijk naar Hem die alles draagt.

Liefde

Liefde is vuur! Liefde is passie!

Liefde is leven!

Liefde! Bezongen, in gedichten uitgesproken.

Kleurrijk geschilderd in alle kleuren.

Liefde, beleefd in tijd en eeuwigheid.

Liefde het hoogste goed!

Liefde is leven! Liefde is een warmtebron.

Zoals de zon warmte geeft, verwarmt de liefde het hart van mensen, verwarmt het leven van elke dag!

De liefde is een Goddelijk geschenk van God die daardoor zichtbaar werd in Jezus. In het Hooglied van de liefde zegt Paulus: Als je de liefde niet hebt dient alles tot niets!

All you need is love! Was de grootste song die de Beatles ooit gezongen hebben.

Zowel Paulus als de Beatles wilden uitdrukken dat je in het leven niet meer nodig hebt dan liefde! Lief hebben tot het uiterste toe. Liefde is een werkwoord waar elke dag in de ontmoeting met mensen aan gewerkt moet worden omwille dat LIEFDE  Goddelijk is, levenskwaliteit biedt aan iedereen!

TV

Hoop

Ik stel hoop, hoop in het leven.

Ik wil zoveel gaan doen.

Zonder hoop wil ik niet leven.

Maar ik sta ook niet alleen.

‘k Heb m’n vrienden en familie om me heen! (Will Tura)

Vluchtelingen hopen op een veilige thuis!

Zieken hopen op genezing!

Eenzamen hopen op een ontmoeting!

Zoekers naar God hopen te vinden!

Mensen blijven hopen om het beste te ontdekken wat het leven aangenaam en de moeite waard maakt.

Zonder hoop is er geen toekomst. Wordt het leven duister en onaangenaam.

Eeuwen geleden was er een mens. Ging weldoende rond. Hij had een opdracht om zelf teken van hoop te zijn voor allen die Hij op zijn weg tegen kwam. Hij ging door het leven, vaak vernederd tot lijden en kruisdood toe. Hij werd die man van hoop. Op het kruis werd Hij onze enige hoop. Hoop doet leven voor eeuwig! 

TV

Geloof

De grootste uitdaging in deze tijd is zeker om mensen kortbij of veraf niet altijd negatief te beoordelen. De dagelijkse sensationele berichten in de media over mensen schaden heel vaak die relaties die moeizaam met anderen zijn opgebouwd. Als we geloven dat mensen niet deugen gaan we hen ook zo behandelen. Het goede in de mens ontdekken is een uitdaging van elke dag. Mensen, hoe klein en kwetsbaar ook, aanvaarden met fouten en gebreken. Toch worden mensen geklasseerd om wat de media ons voor houdt. Roddel en achterklap, die meestal een eigen leven gaan lijden, bepalen heel vaak ons geloof in mensen. En toch zijn mensen meer dan het negatieve wat verspreid wordt. Mensen zijn goddelijk, een maaksel, een kind van Gods schepping. Gevormd naar Zijn beeld, op Hem gelijkend. Geloven in mensen, wat er ook gebeurt, hoe moeilijk het ook is. Daar overwint de liefde en is in elke mens het gelaat te herkennen van een liefdevolle, barmhartige en scheppende God die elke dag alles nieuw maakt!  TV

Hoopvol nieuw begin

Goede God,

neem mijn weemoed

en buig haar om

naar een diep hunkeren

naar U

Naar een vervuld worden

met Uw warmte en stille Aanwezigheid.

Bewust worden dat ik

uit mijn ploeterend leven

stappen kan

En de weg volgen mag

van het Eeuwige Leven

dat nu reeds begint in mij

Dankzij Uw Verlossende overgang

Die Gij voor mij hebt bereid

Geen einde

maar een hoopvol

Nieuw Begin…

MIEKE