Vergevende liefde

In ’67 bracht de single: ‘All you need is love’ de flowerpower-beweging op gang. Nog altijd blijft liefde – hoe moeilijk ook in sommige situaties – het grootste en meest efficiënte heilmiddel voor elk. Bijna bovenmenselijke inspanningen kan dit vergen, zodat een mens begrijpelijkerwijze al eens de handdoek in de ring gooit. Tijdelijk? Of écht voor altijd? Waarom niet een time-out inlassen? ‘Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen mij zondigt’, vroeg Petrus aan Jezus. En we kennen Jezus’ antwoord. Petrus wil de limiet van zijn kunnen veilig stellen, maar Jezus wijst hem erop dat verzoening niet op deze wijze werkt. We horen te vergeven zoals onze hemelse Vader ons vergeeft. Die vergiffenis kúnnen schenken, is misschien wel het hoogste goed van ware genegenheid. Een mens heeft hier tijd en ruimte, goodwill voor nodig en deze vragen hun eigen ritme. Maar kunnen en willen praten met elkaar is wel een eerste vereiste naar vernieuwde verbinding toe. Als ik mijn grens heb bereikt, wat zegt dit dan van mijn oordelen en veroordelen?