Hoop en herinnering

Twee dingen die in een mensenleven erg belangrijk zijn, en op bepaalde momenten onmisbaar om te kunnen leven. Hoop op de toekomst en de herinnering aan het verleden.
Wat een ontzettende kracht gaat daarvan uit. Als iemand heel ziek is en hij heeft geen hoop op genezing, dan is het zelfs voor de knapste dokter een moeilijke zaak zo iemand te helpen. Maar als iemand echte hoop heeft dat hij beter zal worden, kunnen er wonderen gebeuren. Dat is de kracht van hoop op de toekomst. De ouderen onder ons weten nog dat wij het in de oorlog hebben uitgehouden omdat we allemaal hoopten: eens komt er een eind aan.
Zo is het ook met de herinnering. Ook die kan een grote kracht zijn. Als de grauwe alledaagsheid sleur heeft gebracht in je leven dan kan de herinnering aan andere momenten, ons de kracht geven om weer echt te gaan leven.
Hoop en herinnering, een kracht om echt te leven. Koester ze en blijf erin geloven.