Evaluatie

Zoals ieder jaar werd ook nu het Chiro kamp grondig geëvalueerd door de leidingsploeg. De meeste aandacht ging naar de jaarlijkse terugkerende groepsactiviteiten. Waren de tochten ook kansen om te genieten van de prachtige bossen en de sprankelende beekjes? Bood het kampvuur ook kansen om samen de stilte te beleven? Inpikkend op die laatste vraag probeerde één van de volwassen begeleiders het doel van de groepsactiviteiten nog even te duiden. ‘Al onze activiteiten zijn speelse middelen om onze jongeren te laten ervaren dat samen spelen, samen leven, ook meer kan zijn dan lol en plezier.’ En dan plooide hij een blaadje open, onlangs uit een tijdschrift geplukt. In een interview getuigt de psychiater Dirk De Wachter het volgende: “ In een soms dolgedraaide wereld waar succes en genot zo centraal staan, blijf ik zeggen: een goed leven is een zorgzaam samenleven.” In het eindigend gesprek zegt hij: “Ik zie tekens van hoop. Ik zie jonge mensen ook andere waarden naleven. Dit zijn verschuivingen die van onderaf komen. Daar put ik moed uit.”