Ruim denkend

Durven we nog uitkomen voor ons geloof? Of houden we ons in zodra we merken dat onze naaste er een andere overtuiging op nahoudt? Nochtans kan het woord vruchtbaar opengaan in onbevangen bodem. Een godsdienstleraar zei me ooit dat je de teksten van de Bijbel telkens moet lezen alsof je ze voor het eerst hoort. Dan pas licht de Boodschap op. We moeten niet denken dat Jezus alleen gekomen is voor vromen en rechtvaardigen. Elkeen behoort Hem toe. Door over Hem te spreken kun je misschien een heel nieuwe wereld doen opengaan voor een buitenstaander. Zo groeit het verder. Immers, vroeger waren wij ook heidenen. Het is goed te gedenken hoe het geloof zich heeft kunnen verspreiden tot in onze streken. Daar dankbaar voor zijn en vervolgens overstromen naar de ander is ook overstromen naar de Ander. In één beweging van Liefde gaat het in en uit. Als een vlam. Deze zondag gaat de laatste Virga-Jesse-ommegang van deze editie uit. Een getuigenis in de stad van en voor mensen. En of daar veel volk naartoe trekt. Geen toeval zeker?