Erken wat is

Zowel erkenning geven als mogen ontvangen, is heilzaam. Zeker in moeilijke en gespannen situaties werkt dit bevrijdend voor elkeen. Net het feit dat de onmacht, de kwaadheid, de teleurstelling, het onbegrip, het schuldbesef … er mág zijn, opent de weg naar toenadering. Ook als er sprake is van een grote misstap is het proberen de ander te begrijpen vanuit zijn geschiedenis een verbindingsweg, die tevens wel ieders eigen aandeel kan blootleggen en/of de kans biedt de ander een stuk vooruit te helpen bij zijn verdere ontwikkeling. Niets gebeurt zó maar: de gestaltmethode bv. leert dat iets in het veld tussen 2 mensen vraagt om nader te worden bekeken. Als je in een crisis samen de duik naar beneden neemt, komt j’ er sterker uit als persoon en vaak verdiept de relatie. Knip je de verhouding door, dan ontneem je in feite de verdere groei van elke persoon en zou het wel eens kunnen dat een volgende keer eenzelfde les nog harder inslaat. En toch kan je niet trekken aan het gras opdat het sneller zou groeien. “In goede én kwade dagen aan elkaar gegeven zijn … ?“