Project of traject?

Jezelf worden, openbloeien, stap voor stap een volle mens mogen worden, het zijn pogingen om ons groeiproces in beeld te brengen. Vandaag horen wij ook wel andere omschrijvingen om ons mens–worden op te roepen. Zo wordt het leven van mensen nogal eens voorgesteld als een project. Mensen worden dan ook aangespoord om de regie, de planning van hun leven zelf in handen te nemen. “Zorg ervoor dat je weet wat je wilt want jij alleen kunt iets van jezelf maken. Laat je ook niet te veel sturen door instanties buiten jezelf.” Maar tegelijk horen we ook dat er dan vraagtekens geplaatst worden bij dit groeiproject want dan is er te weinig aandacht en interesse om het groeien ook te zien en te ervaren als een dynamisch groepsgebeuren. Het woord dat dan klinkt is ‘traject’. Dan wordt het gaan van een weg bedoeld. Lief en leed worden dan samen gedeeld en verwerkt. De hoop wordt dan ook levend gehouden dat we samen zorg zouden dragen voor wat ons in de samenleving wordt toevertrouwd.