Begrafenis (1/2)

Staan we tegenwoordig nog stil bij een overlijden? Zouden de begrafenisondernemers het artikel ‘even stilstaan’ lezen? Het artikel dat vroeger ‘even bezinnen’ noemde en dat op dezelfde pagina van de overlijdensberichten staat? Zouden zij er ooit bij stilstaan welke de betekenis en welke waarde het Latijns Kruis heeft als ze dit bij een overlijdensbericht plaatsen op deze pagina?

Een Latijns Kruis is het teken bij uitstek van katholieke gelovigen die steevast geloven in de verrijzenis van Christus die op dit Kruis gestorven is voor allen die met Hem willen verrijzen en die verder leven na de dood. Het is geen eindig kruis. Daarom maakt een gelovige een kruisteken. Een ‘delete’ kruis daarentegen is ook een kruis, maar het is een teken van een einde of verwijdering. Er bestaan nog veel meer kruisen met andere betekenissen.

Wordt morgen vervolgd…