Begrafenis (2/2)

… vervolg van gisteren.

Het is niet altijd de overledene zelf die zijn keuze gemaakt heeft, maar veeleer de familie van een overledene, die tegenwoordig bewust kiest voor een humane uitvaart of voor een uitvaart met een christelijke meerwaarde. Er zijn hoegenaamd voldoende en goede humanistische geplogenheden om het menselijke aspect te gedenken bij een overlijden. Een christen die gelooft in de verrijzenis, kiest voor een kerkelijke uitvaart met christelijke rituelen en het is jammer dat deze christelijke rituelen zonder meer elders misbruikt worden. Zowel het kruis alsook de pot met hopelijk gewijd water, die nog in ieder funerarium bij iedere overledene staat.

Begrafenisondernemers die etentjes organiseren voor kosters, zouden misschien beter eens een bezinningsavond organiseren waarop de koster hen het onderscheid leert kennen tussen een christelijke en een humanistische uitvaart.