Jezus volgen

Verkeerde waardenschalen verstikken armen, zwakken, vreemdelingen… Profetische mensen proberen dan met Gods woord ons de wezenlijke roeping van alle mensen te herinneren: de schepping beheren in Gods naam, volgens Gods bedoelingen, door Gods kracht en liefde. Profetische mensen eisen eerbied en levensruimte voor mensen en volkeren. Vaak echter worden zij verkeerd begrepen en worden hun bedoelingen in twijfel getrokken. Niet begrepen worden in je oprechte streven doet pijn. Als wij in Jezus’ voetstappen treden, ondervinden wij ook lijden en mislukking. Maar, zoals Jezus’ leven, zal ook ons leven niet verloren gaan als wij spreken en handelen in Gods naam. Jezus vraagt ons: “Wil jij je aan Mij vasthouden en Mij stamelend nazeggen: Wie zijn leven – zijn alles – durft opgeven, die zal het behouden”.