Stil zijn

Stil zijn in tweezaamheid
kan o zo zoet zijn
als mijn blik in jouw ogen mag rusten.

Stil zijn met z’n tweeën
kan o zo verkwikkend zijn
als jouw hand kameraadschappelijk
de mijne omsluit.

Stil zijn, gedragen met twee
kan o zo vredevol zijn
als ik voelen mag dat jij er
altijd zal zijn voor mij.

Stil kunnen zijn bij U
kan o zo Levengevend zijn
als ik me volledig kan overgeven in Uw Hand,
U die er altijd bent voor mij en elk van ons.