Broederlijkheid

Ooit – lang geleden – waaide het over vanuit Frankrijk: “Vrijheid – Gelijkheid – Broederlijkheid.” Met deze woorden wilde men een nieuwe mentaliteit laten groeien en dit in een tijd dat bepaalde instanties hun stempel heel hard konden drukken op het maatschappelijk gebeuren. Ook het kerkgebeuren werd toen heel sterk bevraagd en bekritiseerd want haar optreden was destijds zeker ook sterk gekleurd door ‘moeten en macht’. Maar christelijke gemeenschappen – toch ook heel sterk gestuwd en gedragen door een Joodse, christelijke bevrijdingsbeweging – lieten zich stap voor stap bewegen door die nieuwe wind en de oproep tot meer vrijheid en emancipatie. Wat wel opviel was dat gelovige gemeenschappen toen en nu ‘broederlijkheid’ als basis namen voor hun goddelijke beweging voor meer menselijkheid. Vandaag klinkt het in christelijke middens: Ja, vrijheid is heel belangrijk maar het blijft liefst verbonden met verantwoordelijkheid. En wellicht blijft dit gebeuren als mensen zich gedragen voelen door hartelijke gemeenschappen.