De schoolpoort

Ja, al enkele weken stappen/fietsen studenten weer elke morgen gepakt en gezakt vol enthousiasme of iets minder gemotiveerd … schoolwaarts. Lessen mogen leren, zich verder bekwamen in een richting die belangstelling opwekt … is dit niet wat te vergelijken met de inhoud van leren leven? Is een schoolpoort niet een beetje als een levenspoort? Meer mens worden, met meer begrip en mildheid duurt ons leven lang: de school van het leven zou je ’t kunnen noemen met al zijn blije en z’n droeve ervaringen die een mens vormen tot wie hij/zij is op dit moment. Hinderpalen zijn er op school èn in het leven van elke dag en van ieder mens. De kunst van het leven bestaat erin hoe een mens omgaat met wat hem/haar overkomt. En welke handvaten heeft hij/zij hiervoor meegekregen van thuis uit? Zijn er belangrijke ondersteunende mensen genoeg nabij om vooruitgang te kunnen boeken? Vooral ook deze laatste vraag is belangrijk naar de ontplooiing van jongeren toe. Laten we dit ernstig nemen dit jaar: oog en hart voor elkaar op school en in ’t leven.