Tot 7 maal 70 maal

Zo dikwijls dien je een ander te vergeven, zegt God, want ik vergeef jou nog veel meer.
Het gaat hier wel degelijk om elke mens die mij kwaad aan doet. Je dient allen te vergeven en daar niet selectief in te zijn.
We weten hoe moeilijk dat soms is. Wie lijdt door een ander zijn fout, gaat doorheen een verwerkingsproces voor het geleden verlies. Er is terecht slachtofferhulp nodig.
Maar ook de dader gaat door een proces van schuldverwerking. Hij of zij moet verder leven met het door hem of haar aangedane kwaad. Kwaad dat niet goed te praten valt maar waar misschien wel een opening aangegeven moet worden tot een tweede kans. Het is zowel voor het slachtoffer als voor de dader een bevrijding als er geen haat of wrok gekoesterd wordt. Dit om een verder leven mogelijk te maken zonder vergelding. Het is nog niet allemaal verloren. Laten we het oordelen aan God over, Hij die ons allen kent van binnenuit. En laten we vooral niet vergeten om in het eigen hart te kijken, of ik geen mens heb zeer gedaan.