Gesprek

Een gesprek tussen God en één van ons:

Heb je me gezocht, mijn kind?
Je diende Je niet aan.
Heb je me gezocht?
Waar moest ik toch zoeken?
Overal: in je hart, in het hart van je kinderen,
in de natuur, in ieder moment
van diepe intimiteit,
van hart tot hart.
Wat bedoel Je?
Je weet best wat Ik bedoel.
Heb je de kern van je hart gevoeld?
Daar, waar de waarheid zit,
de pijn en ook de zachtheid …
Ik weet niet wat je bedoelt.
Dan heb je Me niet gezocht, m’n zoon.
Wat heb Ik je gemist.
Wat heb Ik je gezocht.
Je hebt zoveel gemist.
Je hebt zo weinig gezocht.