Ja – neen

In de bijbel zegt Jezus onze deze week dat tollenaars en ‘ontuchtige vrouwen’ eerder Gods koninkrijk binnengaan. De meeste mensen zijn echter geen tollenaars of ontuchtige vrouwen; wat dan met al die gewone mensen?
Wel, tollenaars en ‘ontuchtige vrouwen’ kenden niets anders dan wantrouwen, achterdocht. Hun hele leven bestond uit angst, berekening, achterdeurtjes, vluchtwegen. Als een tollenaar iets gaf van zichzelf, mag je spreken van een keuze. Als een hoertje niet alleen liefde incasseert maar ook echt gééft, mag je dat liefde noemen. Als deze mensen – van en in wantrouwen levend – vertrouwen schenken, mag je spreken van geloof. Als zij het kunnen, kan iedereen dat: geloven, vertrouwen, écht liefhebben. En wij?
Durven we ja zeggen aan God en het dan ook doen?
Is ons geloof en vertrouwen groot genoeg om uit heel ons hart aan Jezus’ oproep te beantwoorden.
“Je bent immers bemind, je bent geroepen!”