Mededogen

Als het leven, het samenleven erg onder druk komt te staan en in onze grote wereld mensen vluchten voor oorlog, armoede en klimaatopwarming dan hebben wij nood aan een moreel kompas. Dit horen we regelmatig. De naald van dat kompas zou dan best moeten stilstaan bij het woord ‘mededogen’. Mededogen is een woord dat wij in ons dagelijks leven niet zoveel gebruiken. Mensen die bekommerd zijn om een goed leefklimaat, zowel in onze grote als in onze kleine wereld, houden – telkens als zij de kans krijgen – een pleidooi om meer hartelijke betrokkenheid, om meer aandachtig meeleven, om meer mededogen. Christenen proberen, in het spoor van die Man van Nazareth, Gods barmhartigheid door te geven en zo hopen en willen ze de goddelijke beweging voor meer menselijkheid, meer mededogen verderzetten. Er zijn ook psychiaters die regelmatig pleiten om mild en vol mededogen om te gaan met onze eigen, broze schaduwkant.