Onze wijngaard

Die Jezus van Nazareth was destijds in zijn omgeving omringd door wijngaarden. Hij gebruikte de wijngaard in zijn verhalende parabels dan ook graag als beeld. En met dit beeld wilde Hij dan vertellen over alles wat ons is toevertrouwd. De aarde, de wereld, onze samenleving, dat is onze wijngaard. Het is de plaats waar wij wonen, lieven en werken.
Wij kunnen in ons leven, in onze wijngaard, goede vruchten laten groeien. De meeste luisteraars konden destijds goed tussen de regels van dit verhaal lezen.
Zij begrepen goed dat Jezus met de eigenaar van de wijngaard, God bedoelde. Een tijd geleden planden wij samen met onze moslimbroeders een gebedsavond.
Wij mijmerden rond het thema: Samen werken aan een betere wereld, aan een vruchtbare wijngaard.
En wij baden samen: Mogen wij hierom elkaar steunen en bemoedigen.