Bruegeliaans

Bruegeliaans roept spontaan dansen en feesten op, maar betekent misschien ook wel op andere wijzen gemeenschap opbouwen. Er is een verschil tussen acties op touw zetten en ten tonele brengen, waarbij vele vrijwilligers aan te pas komen en onderlinge verstandhouding realiseren. Dit laatste is niet zo controleerbaar als het aanstippen en afkruisen van items in onze agenda. Zich bewust worden van eigen functioneren, is voor elk van ons een werk van lange adem. Dit vergt naast de bereidheid eigen gevoelens en inzichten toe te laten en (proberen) te benoemen, tevens voldoende geduld en mededogen ten opzichte van onszelf en van anderen. Ook zijn er de doeners en de denkers; ze hebben elkaar nodig om vruchtbaar te zijn in de wereld en zodoende van elkaar te leren. Kunnen wij als het even moeilijk wordt elkaar zo leren zien en terugvinden? Vrede in eigen hart is vrede in de wereld! En voilà, weer een reden om aan te zitten aan een Bruegeliaans buffet! Tast maar toe!