Bestemd

We leven in een samenleving waar zoveel kan en mag maar waar ook zoveel moet en dat brengt ook veel drukte mee. Dus, niet zo eenvoudig om onze roeping als mens te ontdekken en te beleven. “Worden waartoe we zijn bestemd”, zo klinkt het regelmatig. En het wordt voorgesteld als een boeiende opgave. Maar de ‘Stem’ kan ook wel heel verschillend worden gehoord en ingevuld naargelang wij oppervlakkig of dieper in het leven staan. De Stem, de Dynamiek van het leven, is wellicht het best te horen en te ervaren indien we o.a. ruimte laten voor verwondering en stilte. Ze zijn er nog, de mensen en de gemeenschappen die de Stem ontdekken en ervaren in de kern, in de ziel van hun bestaan. Bezielde mensen weten zich geroepen om zorg te dragen voor elkaar. En bezielde gemeenschappen willen samen bekommerd zijn om de schepping aan ons toevertrouwd.