Diepe ervaringen

Soms, even, kan het gebeuren dat we ons als een klein, petieterig golfje, gedragen weten door een intens ruime zee. ‘Soms even’, ja dat kunnen momenten zijn dat we ons verbonden, bemind en geliefd weten. Sommigen ervaren dit innerlijk gebeuren als een heilig gebeuren. Een dichter beleefde het heilig gebeuren van de liefde zo krachtig dat hij het in verband bracht met sterven. Zich richtend tot zijn liefste zei hij: “Je zult niet sterven.” Een jonge vrouw liet een kaars achter bij het graf van een dierbare vriend. Op de kaars stond: “Ik blijf van je houden.” “Liefde is sterker dan de dood”, zo stond het op een graf, versierd met veel rode bloemen. Diepe vriendschap kan ons samen vertrouwvol open houden voor het groot Geheim waarin wij staan.