Pater Paul

nu ik gestorven ben
treur dan niet
ik bén en blijf bij je,
eens te meer…
want net als Jezus deed
bij Zijn overlijden
geef ik u állen
míjn geest
en hiermee Gods Geest
van vreugde, troost en medeleven…
ik bén niet dood
ik ben verrezen!
droog je tranen
en vier met mij…