Voltooiing erven

Af en toe, op onze beste momenten, als wij open en aandachtig in het leven kunnen en proberen te staan, kan in ons het vermoeden groeien dat we ooit zullen thuiskomen.
Het zijn meestal momenten dat wij, via lieve mensen, iets kunnen vermoeden van een universele, milde, tedere kracht, van een Bron van Liefde. Het is die kracht die die Man van Nazareth ‘God en Vader’ noemde. En Boeddha sprak over ‘Verlichting’. Via ervaringen van goedheid en liefde is er nu reeds iets te proeven van een zalige eeuwigheid. Als mensen, die in toewijding hun roeping als mens hebben beantwoord, sterven, kunnen ze hoopvol vermoeden dat ze bij de Bron van Liefde hun voltooiing zullen erven. En wij die nu proberen meelevend, bemoedigend in het leven te staan, werken zo mee aan een samenleving die kansen krijgt om meer feestelijk, meer hemels te zijn, te worden.