Bereikbaar leven

Onderzoek wijst uit dat de Belgen ‘helemaal los zijn van God’, zo lazen we onlangs in deze krant. “God is voor velen in Europa een vreemde geworden.” Velen kunnen zich ook niets meer voorstellen als men geloven nu nog steeds wil plaatsen hoog boven. Ondertussen zijn er ook wel mensen op een andere wijze op zoek naar de verborgen achtergrond van het mysterie dat het leven is. Voor hen wordt er ook vandaag in gewone ervaringen iets openbaar van een ‘lieve kracht’ Ja, ze zijn er nog, de mensen en de kleine gemeenschappen die bereikbaar zijn voor een goddelijke nabijheid. In het goede, in het mooie in deze wereld mogen zij iets ontdekken van een bezieling. Het gaat dan niet om kennis, om weten, om verklaren of om regels maar om zorg te dragen voor elkaar en vandaag vooral ook om zorg voor een meer leefbare wereld. Als God bezieling mag zijn in ons, mensen, dan kunnen wij voor elkaar Gods hart en handen zijn. Ooit was er een goddelijke mens die ons in bekommerd meeleven is voorgegaan, dat geloven christenen.