Geboorte (2/2)

… vervolg van gisteren

Want vooral het tekort aan veiligheid en liefde is dé grootste struikelblok om later in de problemen te komen. Van druggebruik tot gewelddaden … veel heeft te maken met het gezin van oorsprong. Welke voorbeelden heb je bewust of onbewust gekopieerd? Wat is je tot vervelens toe herhaald? Dit zijn vragen die ons blikveld kunnen verruimen en ons vaak harde oordeel verzachten. Geboren worden en steeds aan een hergeboorte van je zijn mogen werken, samen met begripvolle en bekwame anderen blijft een fijnbesnaard samenspel. ‘Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen …’