Waar gaan we voor?

Wanneer er veel twijfel en onzekerheid is over bepaalde belangrijke vragen zoals: “Wat vinden wij nu echt goed en nodig? Wat is echt van tel voor ons?”, dan stellen steeds meer waarnemers van ons maatschappelijk gebeuren vast dat ‘geloven’ best niet zomaar overboord wordt gegooid. Ruim 40 jaar geleden begonnen veel mensen in Europa te leven zonder God. Na al die jaren kon er zo in het leven van mensen een soort afwezigheid groeien. Want leven zonder veel gelovige overtuiging, soms ook zonder veel houvast en perspectief, kan een gevoel van leegte geven. Alle Limburgers kregen deze dagen een brochure – “Morgen is van ons.” – toegestuurd door de deputatie van onze provincieraad. De uitvoering en beleving van tal van voorgestelde projecten kunnen zeker bijdragen om te komen tot een meer ‘positieve ingesteldheid’.Toch vermoeden wij dat het morgen ook heel belangrijk zal zijn dat wij tegelijk op een eigentijdse wijze gemotiveerd, geïnspireerd, bezield en gedragen met elkaar op weg kunnen blijven gaan.