November

Overal in de warenhuizen vinden we reeds artikels voor de feestdagen van december, met name “bezoek van Sint Niklaas”, versieringen voor Kerst en Nieuwjaar. De verre voorbereidingen zijn bezig, zoals het kiezen, aanduiden en slachten van welke dieren voor het feestmenu van zo veel mensen thuis of in het restaurant. Voorbereidingen nemen tijd in beslag: programma opmaken, weten voor wie, wat aanbieden, tijd, plaats en uur, de uitnodigingen moeten tijdig opgestuurd worden. Wij willen alles fijn in orde hebben, zodat er voldoende aandacht ter beschikking van de mensen zou zijn op de dag zelf. Een dag feest, een week feest, en veel tijd om met mensen bezig te zijn… De slachtmaand in november om in december klaar te staan, zonder onaangename verrassingen. Vooruitzien is een kunst die diep in het mensenhart is geworteld. Alle Heiligen zijn er ook in geslaagd deze kunst waar te maken. Fijne Allerheiligenfeestdag toegewenst.