Laffe helden

Soms voelen wij, gelovigen, ons kleine en zondige wezens. Soms ook weten wij dat wij beeld van God zijn, uniek, bijzonder. Zou Jezus ons niet willen laten zien dat het allebei waar is. We moeten ons bewust zijn van onze grootheid. Ieder van ons doet heldendaden, al beseffen we het niet. Iedereen heeft momenten van onzelfzuchtigheid. Iedereen brengt indrukwekkende offers. Maar iedereen heeft ook laffe streken. Iedereen heeft momenten van stuitend egoïsme, zelfingenomenheid en wil groot zijn in de ogen van anderen. Iedereen heeft daarom de genade van de anderen en van God nodig. Wat zou het goed zijn als we beide kanten onder ogen zouden zien. Dat we met opgeheven hoofd van onze waardigheid zouden genieten. En tegelijk, dat we zouden beseffen klein te zijn en aangewezen op genade. Wie groot wil zijn moet dienaar zijn van allen.