Hoeksteen ?!

Vanmorgen in een viering mocht ik horen hoe we allen welkom waren in het kerkgebouw van stenen, waar velen komen om er te bidden, te verwijlen of er hun toevlucht zoeken, zowel in vreugde als in verdriet. Wij allen samen mogen echter verkondigers zijn van Gods Blijde Boodschap en zo levende bouwstenen zijn tussen de bestaande mortel- en steenlagen.
Ook Jezus, die ons allen inspireert, was zo’n levende steen. Een levende steen, die men aan de kant wou zetten, uitsluiten, net zoals er nu zo vaak mensen aan de kant geschoven worden. Mensen met problemen, mensen in de armoede, mensen die zwak zijn of ziek …
Jezus toonde ons telkens opnieuw de kracht van het verrijzenisgeloof en na iedere tegenslag, na iedere tegenkanting stond hij weer op. Hij hield ons voor nooit op te houden, te geloven in het leven, na iedere donkerte komt er licht! Zo is Jezus van een steen des aanstoots, van een hinderlijke steen uiteindelijk de onmisbare hoeksteen geworden. Krijg jij, als een mogelijke uitgeslotene van vandaag, niet hierdoor ook weer nieuwe hoop?