Lijden

In situaties of periodes van lijden kunnen wij verkwikking halen uit de Bron en de bron van steun en troost die we voor elkaar kunnen zijn. Lijden heeft vele namen en roept diverse vragen, twijfels en angsten op. Altijd is lijden heel persoonlijk; mensen gaan er op hun eigen specifieke wijze mee om. Er is enerzijds het lijden dat wij elkaar aandoen als roddelen, ruziën tot geweld toe. Anderzijds is er de ellende en pijn die ons overvalt onder vorm van ziekte, ongeval, natuurramp … Daarnaast zijn er mengvormen van lijden, wat we o.a. aantreffen bij verslavingen, breukervaringen, psychisch lijden. De 21ste eeuw wordt nu reeds bestempeld als deze van de depressie en de rouw ondanks vele, helende en hoopgevende initiatieven. Vasalis gaf al aan: ‘Vooral het afgesneden zijn, doet zo’n zeer’. Lijden hoort bij het leven en bij méér mens kunnen, mogen worden, hoe lastig ook. Een mens poogt er een antwoord op te geven in de bedding van gedragen worden, zoekend om zelf terug zin aan het leven te geven. Ont-wik-keling …, evenzo met het snoeien van de wijnstok.