Met en zonder God

Zij die gelovig in het leven proberen te staan en zich laten inspireren om als bezielde mensen op weg te gaan, kunnen ook zo vandaag hun bijdrage leveren aan meer menselijkheid, meer humanisme. Maar ook zonder God kunnen mensen bekommerd zijn en blijven om meer humanisme. Deze vorm van meewerken aan meer menselijkheid wordt vandaag nogal eens ‘seculier humanisme’ genoemd. Vandaag wordt er sterk gepleit opdat de twee visies of stromingen zouden samenwerken. Het christendom kan kwezelachtig en wereldvreemd worden als het zich opsluit of afsluit. En het seculier humanisme zou zich ook in onverdraagzaamheid kunnen opsluiten. Zouden beide bewegingen, door samen te werken, niet creatief en vernieuwend kunnen werken aan een goed, beter leefklimaat voor iedereen.