De taxirit (1/2)

Na een treinreis komt een taxi mij aan het station afhalen. Tijdens de rit praten wij wat over en weer. De taxichauffeur vraagt: “Zijt gij gelovig?”
“Ja, en u?”
“Ja, ik ben joods christen” en hij vertelt over zijn zienswijze en overtuiging.
“De vier pijlers van onze samenleving zijn de waarheid, de rechtvaardigheid, de barmhartigheid en de liefde. Als één van deze pijlers ontbreekt, loopt het verkeerd.”
Wanneer ik vertel over mijn leven als gezinshelpster bij de armsten, vraagt hij wat gezinshulp betekent, luistert en vraagt: “Wilt u iets voor mij doen?”
“Als ik dat kan, graag.” 

wordt morgen vervolgd…