Werelddag van de Armen

Zondag zijn we de 33e zondag in de Tijd door het Jaar. Paus Franciscus heeft deze zondag, de zondag vóór Christus Koning, uitgeroepen tot de jaarlijkse Werelddag voor de Armen. Vanaf dit jaar. Het is de bedoeling dat wij in ons hart maar ook in onze daden een voorkeur voor de armen ontwikkelen. Net zoals Jezus dat deed. Dit is het evangelie op zijn zuiverst. Het kan niet dat mensen aan de kant komen te staan door de gulzigheid en het materialisme van zij die de wereld bepalen. De paus roept op tot actie en zegening, geen lusteloosheid noch gelatenheid. We moeten naar buiten komen om armen te ontmoeten, ze uitnodigen naar onze eucharistievieringen, acties opzetten om hun situatie te verbeteren.
Onze bisschop Patrick heeft naar aanleiding van deze dag een brief geschreven die deze week gepubliceerd werd in Kerk en Leven. Deze brief zal ook voorgelezen worden in de vieringen in ons bisdom op zondag.
Als ieder zijn steentje bijdraagt kan er een heuse beweging op gang komen van solidariteit en evangelisatie.