Lekke band

Ik maak een verkeerde manoeuvre en opeens zit mijn achterwiel in de greppel. Met een ruk trek ik mijn wagen weer de weg op maar kom daarmee direct op de andere (gelukkig vrije) helft terecht. Waarop ik onmiddellijk mijn wagen weer naar de rechterhelft trek. Bevend van emotie tracht ik mijn hart weer tot rust te brengen, God dankend voor de beschermengel die Hij zond. Toch sta ik even later langs de kant omdat mijn band het niet overleefd heeft. Wachtend op de opgeroepen hulp krijg ik tot mijn verrassing in korte tijd van vier verschillende personen hulp aangeboden. Hoewel niet toereikend; de band zit muurvast, maar toch ontroerend. Ik die dacht dat deze wereld koud, egoïstisch en relatiearm was, kom tot de ontdekking dat er nog heel wat mensen zijn die goed willen doen en hun naaste willen helpen, of waren het engelen in mensengedaante? Hoe dan ook, de wereld is blijkbaar toch wat mensvriendelijker dan ik eerst dacht. Een heerlijke ervaring die een gezond tegenwicht biedt aan achterdocht, wantrouwen en pessimisme.