Christus’ Koninkrijk

Is ’Het’ zichtbaar…of verborgen?
Jezus heeft ons zelf verklapt waar we híer de tekens van Zijn Koninkrijk heel concreet kunnen zien. Wáár dan, zal je je afvragen? In concrete mensen, vooral in de kleinsten en de armsten, zij die het meeste hulp nodig hebben. In hen wóónt Hij. Waarom? Jezus heeft een voorkeur voor mensen die onze wereld niet belangrijk vindt, die van geen tel zijn. Zijn Liefde gaat het eerste naar hén uit. Met hén bouwt Hij zijn Koninkrijk op. Hij heeft er een lijst van opgesteld. Zij die honger en dorst lijden; de vluchtelingen die onderdak komen vragen; de naakten, zieken en gevangenen. In hen wil Jezus verzorgd en bemind worden, om niet. Zo bouwt Hij hier beneden reeds tussen armen en samen met hen aan Zijn Rijk van liefde. Iedereen wordt uitgenodigd om aan dit Rijk van Liefde mee te bouwen. Het is reeds een voorproefje op Zijn Rijk van Liefde aan het einde der tijden… . Doe je mee?