Uit God geboren

Over enkele dagen begint de advent. De nieuwe digitale retraite van de organisatie ‘ignatiaans bidden’ is klaar: Uit God geboren. Ditmaal zijn de teksten geschreven door pater Ben Frie sj: een poëtisch, bijbels gebedstraject dat uitnodigt om Gods oneindigheid op het spoor te komen in de kern van je dagdagelijks bezig zijn. Wie voorheen al aan een adventsretraite via deze site heeft deelgenomen, heeft ongeveer een maand geleden bericht gekregen dat hij of zij automatisch opnieuw ingeschreven is. Wie nieuw is en nieuwsgierig of geboeid kan eens een kijkje gaan nemen op de site: www.ignatiaansbidden.org. Daar kan je je e-mailadres opgeven zodat je vanaf 3 december 2017 elke dag een mail ontvangt met gebedsimpulsen. En dit gedurende de hele advent. Voel je vrij om ook vrienden en familie uit te nodigen. Alvast veel dank.