Kleinzoon

Onderweg naar huis rijdend klinkt achterin de stem van mijn vierjarige kleinzoon: ‘De wereld staat niet stil, alleen als wij stoppen staat hij stil’. Diep onder de indruk van zijn wijsheid en observatievermogen vraag ik mij af of hij geen gelijk heeft. Wij klagen dat de wereld om ons heen doorgaat, geen rekening met ons houdt en wij er geen vat op hebben, dat machteloosheid en apathie ons overvallen terwijl we de problemen één voor één langs ons door zien flitsen. Maar misschien heeft hij gelijk en moet niet de wereld om ons heen stoppen, maar wijzelf. Moeten wij eerst tot rust komen om pas daarna onze greep op de werkelijkheid terug te winnen. Heeft Jezus niet gezegd: ‘Kom tot mij en ik zal je rust geven?’ Is dat niet de weg: thuiskomen bij Hem om te ontdekken dat wij de wereld niet hoeven te veranderen of alle problemen op te lossen en alle relaties herstellen en, en, en…….
Stoppen is heilzaam en een krachtig wapen tegen de druk van de tijd.