Opruimen

In de weken voor Kerstmis horen we ieder jaar in de kerken het oude profetische refreintje: “Baan een weg door de woestijn. Ruim de oneffenheden op en vul vooral de gevaarlijke gaten.” Dit weekend is het Johannes de Doper die zo als een profeet spreekt en hij voegt er ook aan toe: “Al dopend wil ik het kwaad dat ons onverschillig maakt van u afwassen maar Hij die u na mij zal dopen met Gods enthousiasme zal ons zo doordringen van Gods geestkracht zodat wij opnieuw hartelijke, meelevende mensen worden. Maar dat kan maar met ons gebeuren als we eerst alles proberen op te ruimen wat ons van elkaar afsluit.” Als we de opruim die de bijbelse schrijvers voorstellen actualiseren dan kan het zo klinken: “Willen wij nu naar Kerstmis toe ons bewust voorbereiden op Gods nabijheid in ons en rond ons dan zullen wij, zoals die Man van Nazareth, ons ook best in stilte, in eenvoud en in aandacht openstellen voor Gods tedere goedheid. Die goedheid kunnen wij dan zeker bemiddelen door mee te leven met kwetsbare mensen in ons midden.”