Advent

Wat betekent deze periode voor jou? Als ik dicht bij mezelf komen kan, ontwaar ik in deze stille tijd mijn grote kwetsbaarheid als mens, maar eveneens als werknemer. Vooral als het minder goed gaat, tekent de broosheid van onze geest en van ons lichaam zich duidelijker af. Het valt me zo moeilijk om bv. dan contact te leggen, omdat ik me dan zo klein, beschaamd voel met al wat niet lukt. Ja, ik voel me als het ware krimpen. Maar is het niet net dán dat de Heer in ons klein kribbeke, ons bange hart wordt geboren? Hijzelf heeft zich net zo klein mogelijk gemaakt om ons zo nabij mogelijk te zijn. Dit kan een hele troost zijn, omdat ik dan goed besef dat ik er nooit helemaal alleen voor sta; Altijd is Mijn Schepper Aanwezig. Een Zegen! Je eigen broosheid mogen en kunnen delen met een tochtgenoot maakt een mens net sterker. Je voelt je beluisterd, misschien zelfs een stukje gedragen. Jij en je verhaal wordt gezien. Als de andere ook zijn kleinheid ter sprake kan brengen, wordt niet enkel de relatie versterkt, maar tevens de solidariteit verinnigt.