In een bootje?!

“Niet in een kribbe maar in een rubberbootje zal de Kerstjezus worden neergelegd in een kerststal.” Het praktisch voorstel kwam van de burgemeester van een Italiaans stadje aan de zee. Gevraagd naar het waarom van deze kerstevocatie zegt hij dat hij vooral twee bekommernissen wilde oproepen. “Het bootje met Moeder en Kind kan iets vertellen over de vaststelling dat wij ook dit jaar weer veel Afrikaanse migranten hebben opgevangen in ons midden. En tegelijk willen we de oude christelijke overtuiging ook respectvol en eigentijds blijven gedenken.” “Als ik kritiek krijg zal ik als volgt proberen te antwoorden”, zegt de burgemeester: “Ik wil op deze wijze veel stadsgenoten stimuleren en wellicht ook christelijk motiveren om nog meer betrokken te willen zijn bij de opvang van de volgende migranten die dikwijls even hulpeloos zijn als destijds dat Kind van Betlehem.”