Weest altijd blij

Deze zin komt uit de tweede lezing voor deze derde Adventszondag. Maar hij past ook bij de eerste lezing en het evangelie. Waarom is er reden tot jubelen en juichen? Omdat God oog heeft voor armen en verdrukten. Omdat rechtvaardigheid zal geschieden. God zelf staat er garant voor. Hij gunt ons mensen het Licht. Alweer zo een positieve benaming. Johannes de Doper verwijst naar dit Licht. Het wordt ons niet ontnomen. Staan we er ook voor open? Willen we dit Licht? Dit houdt namelijk ook in dat je opgeroepen wordt tot verandering. Maak de paden recht. Gun je met andere woorden dit Licht ook aan anderen? En doe je daar iets voor? Ik-gerichtheid zal niet overleven. Wel het goede behouden en leven volgens de Geest. De man Gods staat al midden onder ons. We dienen Hem alleen te erkennen. Kerstmis komt dichterbij. Zal je hart gereed zijn? Wees er dankbaar voor als die genade je mag te beurt vallen.