Pop – up

Het is me opgevallen dat, nu de natuur in rust is, binnen ineens de orchideeën opschieten. Plots zoals een pop-up, groeit er tot onze verrassing een lange spriet met bovenaan enkele knoppen. Het is nu uitkijken naar de orchidee die haar bloem ontvouwt.
Eigenlijk is de advent ook een soort pop-up van vier weken. Zoals een pop-up plots opduikt zo lijkt de advent ons elk jaar opnieuw wakker te schudden. Zijn we klaar voor de geboorte van Jezus?
In de winter kunnen we al eens indommelen. Dat kan op vele wijzen wanneer we ons laten afleiden van de dingen waar het echt om gaat in het leven. Gelukkig is er ook veel wat ons weer wakker kan maken. Een ontmoeting, een vriendelijke groet, een helpende hand of een troostend gebaar. We kunnen ons laten raken door een mooie viering, het flikkerende licht van een kaars, een warme welzijnsactie. Steun elkaar en moedig elkaar aan zodat we onze harten klaar kunnen maken voor Kerstmis!