Wat is geloven?

Kerstmis vieren is geloven in God. Geloven is jouw leven aan Hem geven zonder zekerheid. Het is als liefhebben, je hebt lief, je geeft je woord, je blijft trouw, zonder zekerheden. Maria heeft geloofd, zonder zekerheid. Zij zong haar Magnificat, vooraleer Christus geboren was. Voor haar was het genoeg dat God haar beminde. Wie zijn de mensen in onze tijd voor wie Maria staat. Dat is niet moeilijk te zien. Zij staat voor al die onbekende enkelingen, zonder macht en aanzien, zonder invloed op de geschiedenis, zonder stem, die geen nieuwe inzichten teweegbrengen, wier leed en levensoffer geen enkel kwaad tegenhouden, geen schuld wegnemen. Maria staat voor mensen die niets voortbrengen dan de zuiverheid van hun hart. Zij zouden bereid zijn voor een nieuwe wereld door de afgrond te gaan. En ze gaan door afgronden van niet-begrijpen en wanhoop. Naamloos zijn ze overgeleverd aan de wereld. In Maria zijn ze genoemd en gekend. Uit die talloze verweesde onbekende enkelingen zal de redding van deze wereld geboren worden.