Kacheltje

De kerstdagen zijn familiedagen bij uitstek. We versieren het huis en komen samen voor het feestmaal. Het zijn altijd heel gezellige dagen waar we nog meer dan anders de verbondenheid met elkaar ervaren. Die verbondenheid wordt nog sterker als we ons huis en ons hart openen voor diegenen die met Kerst alleen zijn. We mogen dankbaar zijn voor mensen die zich het ganse jaar door inzetten als pleegouder, buddy voor een vluchteling of een bezoek brengen aan een gevangene. Even binnenspringen bij een bejaarde buur, helpen met schoolwerk in een anderstalig gezin… Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om afstand te doen van eigen tijd en ruimte om een ander nabij te kunnen zijn. Dank je wel aan al die goede mensen met een groot hart. Hou vol, jullie inzet betekent meer dan we hier kunnen verwoorden! Jullie zijn als kacheltjes die een warme golf van liefde verspreiden. Voor wie nog aarzelt? Kerst is het uitgelezen moment om hierin een eerste stap te zetten. Zoek uit hoe jij een kacheltje kan zijn voor een ander.