Thuiskomen

‘Altijddurend’ lijkt vandaag wellicht wel achterhaald. Kijk maar wat de versnelde, drukke tijd gedaan heeft en doet met wat erg sterk en vast leek, namelijk: kerk, staat, huwelijk, opvoeding. Men verwacht steeds meer flexibiliteit van steeds meer mensen. Waarden en normen vervagen en ze dreigen hun betekenis en houvast te verliezen. Bekommerde mens-wetenschappers laten het nu ook wel steeds meer horen: “zorg dat je in deze tijd die ons erg kan versnipperen, toch thuis kunt komen bij jezelf.” Luister daarom naar je eigen, diepe stem in jezelf. En sommigen voegen er vanuit hun gelovige ervaring en intuïtie aan toe: “Het is Gods stem in jou.” Er zijn ook waarnemers van het maatschappelijk gebeuren die opnieuw pleiten voor ‘elkaar’. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat naastenliefde toch kan als men ook in eigenliefde kan thuiskomen bij zichzelf. En dit is wellicht een goede oprit om te groeien op de weg van de verbondenheid.