Betekenis

Betekenis kunnen geven aan het leven is een belangrijk en nodig menselijk gebeuren. Maar het kan soms een moeilijke opdracht worden in ons huidig leefklimaat want als de tijden veranderen komen er ook nieuwe uitdagingen op ons af. Zo horen we steeds meer en duidelijker dat wetenschap, techniek en economie ons niet kunnen helpen of richten op het vlak van zingeving. Tegelijk horen wij ook steeds meer – maar dat komt uit de hoek van de spiritualiteit – dat we in onszelf een thuis kunnen vinden en dat iedereen verlangt naar zo een plek. Psychologen waarschuwen: “Blijf niet steken in het verleden.” En sommigen voegen eraan toe: “Probeer ook en vooral te vergeven.” Er zijn ook christenen die durven getuigen: “In het spoor van die Man van Nazareth willen wij al biddend goddelijke kracht ontvangen om goed te leven, bekommerd en meelevend met elkaar.” Een jonge vrouw, als prof. erg sterk thuis in de bijbel zegt: “Zich laten betrekken in een dynamiek van liefde en tederheid, dat kan ons ten diepste vervullen.”