Feest van de Openbaring

6 januari, feest van Driekoningen (Epifanie of Openbaring). De profeet Jesaja vertelt over zijn troostende visioenen over een goede nieuwe toekomst. Heil en glorie voor alle volkeren. Zo dromen wij misschien ook over een nieuwe wereld, over een nieuwe kerk waarheen mensen in groten getale weer zullen toestromen. Jezus, wier geboorte wij hebben gevierd op Kerstmis – Heiland voor alle mensen – bracht deze toekomst binnen handbereik. De wijzen uit het oosten zijn mensen op zoek. Zij willen nadenken over wat echt waardevol is. Dit kleine kind zal als man werkelijk laten zien hoe God partij kiest voor allen die onrecht ondervinden. De 3 wijzen brengen geschenken mee: goud, teken van Jezus koningschap, wierook, teken van zijn goddelijke afkomst, mirre, al verwijzend naar zijn kruisdood. Het feest van Epifanie is het feest van de Openbaring van de Heer. Het toont ons wie hij werkelijk is: Een Goddelijke koning die voor ons wil lijden en sterven op het kruis.