Veranderingen

“De honger was 1000 jaren geleden de grootste vijand van de mensheid”, zo vertellen ons vandaag de geleerden die de geschiedenis bestuderen en ze voegen er verrassend aan toe: “Voor het eerst in de geschiedenis sterven er vandaag meer mensen aan te veel eten dan aan te weinig.” Wat door deze onderzoekers ook wordt vastgesteld is dat ‘kennis’ vandaag aan mensen de beste mogelijkheid biedt om rijk te worden. Van geleerde en wijze mensen verwachten wij vandaag dan ook dat ze allerlei evoluties in de natuur, in de nijverheid, kunnen richten en beïnvloeden zodat wij er veiliger en gelukkiger door worden. Vele jaren lang veranderde er heel wat in onze samenleving. Soms werden die veranderingen ervaren als echte omwentelingen. We horen en lezen dat er ons in de toekomst nog grote veranderingen te wachten staan. Geschiedkundigen zeggen: “Wij bestuderen het verleden niet om het te herhalen maar juist opdat het anders zou worden.” En wij, kleine mensen, hopen dat wij achter ‘anders’ mogen schrijven: meer menselijk en hopelijk ook meer betrokken.