Als een lam

Wie vertrouwd is of was met de Mis zal zich herinneren dat er even voordat de communie wordt uitgedeeld de voorganger spreekt over het Lam Gods dat vrede zal bewerken want het zal, dankzij zijn zachtmoedigheid, het kwaad en het wantrouwen doorbreken of ombuigen. In de kring rond die Man van Nazareth groeide destijds stap voor stap de overtuiging dat in deze Mens iets te ervaren was van Gods zachte tederheid. Die vreedzame nabijheid – die ze zagen in goede mensen – vergeleken ze destijds met de zachte nabijheid van een minzaam lammetje. Het zou jammer zijn als wij zouden groeien naar een samenleving waar het wantrouwen en de onverschilligheid sterk zouden toenemen. We vinden het daarom heel belangrijk dat er steeds meer gemeenschappen mogen zijn die elkaar bemoedigen en die ook proberen samen te werken om te komen tot meer vreedzame verbondenheid, tot meer genegenheid. En als christenen bij die zorg kracht zoeken bij elkaar en bij een diepe Goddelijke bron, hopen wij dat ze het doen in de stijl van een lam.