Rakelings nabij

Wij kunnen het vandaag regelmatig horen en lezen dat God niet bestaat. Vooral uit de geleerde hoek van de wetenschap vernemen we deze uitspraak. En als filosofische denkers deze wetenschappelijke vaststellingen nog eens opnieuw formuleren en versterken dan proberen ze nog maar eens opnieuw te verkondigen dat God dood is. Terwijl de kranten over dit alles berichten zei onlangs Paus Franciscus: “Geloof was destijds een engagement van de mens tegenover God, niet tegenover allerlei waarheden en dogma’s. God is geen tovenaar.” En een Nederlandse bisschop getuigde ooit: “Als wij achter personen of gebeurtenissen Gods aanwezigheid kunnen vermoeden, kunnen we spreken van een religieuze ervaring. Dat zijn ervaringen waarin God gebeurt. Dan is of was Hij ons rakelings nabij.”